Nabożeństwo Fatimskie, 13.10.2017

W pi±tek, 13 paĽdziernika, po Mszy ¶więtej o godz. 18.00, odbyło się w naszym ko¶ciele Nabożeństwo Fatimskie oraz procesja. W ten sposób wł±czyli¶my się w obchody zakończenia 100. rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie.


Biesiada Parafialna, 9-10.09.2017

W dniach 9 i 10 wrze¶nia 2017 roku w naszej wspólnocie parafialnej przeżywali¶my radosny czas wspólnego biesiadowania. Dzieci rozpoczęły go już w sobotę, gdy po zajęciach z j. polskiego i katechezie, spotkały się na sali gimnastycznej, gdzie miały okazję wzi±ć udział w zawodach sportowych. W niedzielę we wspólnocie parafialnej mogli¶my rado¶nie spędzić czas, delektuj±c się wspaniałymi potrawami Kuchni Polskiej oraz przepysznymi ciastami, przygotowanymi przez naszych parafian. Oczywi¶cie nie zabrakło też atrakcji i zabaw dla dzieci.


Msza ¶więta na rozpoczęcie roku szkolnego, 3.09.2017

W niedzielę, 3 wrze¶nia 2017 roku, podczas Mszy ¶więtej o godz. 11.15 zawierzali¶my Panu Bogu rozpoczynaj±cy się nowy rok szkolny. Modlili¶my sie w intencji dzieci i młodzieży, prosz±c by Bóg pobłogosławił ten czas i dał siły w radosnym zdobywaniu wiedzy. Podczas Mszy ¶więtej ks. Proboszcz po¶więcił tornistry dzieciom, które rozpoczynaj± naukę w klasie pierwszej.