Prby scholki dziecicej Niebiaskie Nutki
odbywaj si w soboty w godz. 12.00 - 12.45.