Duszpasterstwo prowadz

Ksia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

ks. Jerzy Wieczorek SChr

tel. 0201/ 8067576

ks. Sawomir Pelec SChr

tel. 0201/ 8067577Siostry Misjonarki Chrystusa Krla dla Polonii Zagranicznej

s. Anna Muszyska MChR

tel. 0157 5253 1615