Seniorzy

- grupa seniorów ma spotkania w pierwsze wtorki miesi±ca:

Spotkania rozpoczynaj± sie o godz. 13.00 (w sali parafialnej)
następnie o godz. 15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego, Msza ¶więta (w ko¶ciele)

Terminy spotkań w roku duszpasterskim 2015/2016:

1 wrze¶nia 2015
6 paĽdziernika 2015
3 listopada 2015
1 grudnia 2015
5 styczeń 2016
9 luty 2016
2 marca 2016
5 kwietnia 2016
10 maja 2016
28 czerwca 2016