Seniorzy
grupa seniorów ma spotkania w pierwsze wtorki miesi±ca

Spotkania rozpoczynaj± sie o godz. 13.00 (w sali parafialnej)
następnie o godz. 15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego, Msza ¶więta (w ko¶ciele)

Terminy spotkań w roku duszpasterskim 2018/2019:

4 wrze¶nia 2018
9 paĽdziernika 2018
6 listopada 2018
11 grudnia 2018
8 styczeń 2019
5 luty 2019
5 marca 2019
9 kwietnia 2019
7 maja 2019
4 czerwca 2019