Katechezy dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2022/2023:

Informacje dotycz±ce katechezy i zajęć j.polskiego planowanych na rok szkolny 2022/2023 oraz karty zapisu można znaleĽć na stronie: Polska Szkoła w Essen


Katechezy dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022:

Grupa przedszkolna - sobota, godz. 11.00 - 11.45
Zerówka - sobota, godz. 10.00 - 10.45
Klasa 1 - sobota, godz. 10.00 - 10.45
Klasa 2 - sobota, godz. 11.00 - 11.45
Klasa 3 (grupa komunijna)- sobota, godz. 10.00 - 10.45
Klasa 4 - sobota, godz. 11.00 - 11.45
Klasa 5 - sobota, godz. 10.00 - 10.45
Klasa 6 - sobota, godz. 10.00 - 10.45
Klasa 7 - sobota, godz. 11.00 - 11.45
Klasa 8 (grupa młodzieży przygotowuj±cej się do sakramentu Bierzmowania) - pi±tek, godz. 19.00 - 19.45
Grupa młodzieży, która przyst±piła już do sakramentu Bierzmowania - pi±tek, godz. 19.00 - 19.45

Katecheza oraz zajęcia j. polskiego przy naszej parafii
prowadzone są w ramach Polskiej Szkoły w Essen.
Szczegółowe informacje oraz plan zajęć można znaleźć na stronie szkoły:
Polska Szkoła w Essen