Wielkopostne Spotkanie Młodzieży Polonijnej, 28.02-01.03.2020