SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA


z Sakramentu Pokuty i Pojednania (Spowiedzi) można skorzystać pół godziny przed każd± Msz± ¶więt±.SpowiedĽ w ko¶ciele St. Clemens Maria Hofbauer - Essen:
we wtorki w godz. 14.30 - 14.55
w ¶rody w godz. 17.15-17.55
w czwartki i w pi±tki (w czasie Adoracji) w godz. 17.00 - 17.55
w soboty w godz. 8.30 - 8.55

Dodatkowo możliwo¶ć przyst±pienia do sakramentu pokuty i pojednania - w soboty, kiedy odbywaj± się zajęcia katechetyczne w godz. 9.45 - 12.00.